vrijdag 9 maart 2012

Hieronder vind je een lesidee rond jabbertalk. Volgens mij een heel bruikbare les...

Werkvorm: Jabbertalk
Groep 7

Doel:
v  De leerlingen maken kennis met de werkvorm jabbertalk. Zij leren wat jabbertalk precies is en hoe zij dit in kunnen zetten.

Materiaal:
v  Geen

Inleiding + Warming-up= +/- 15 min.
Je vertelt de kinderen dat deze les gaat over jabbertaal en je vraagt ze ook meteen of iemand misschien weet wat dit is. Daarna vertel je de kinderen dat deze eigenlijk een fantasietaal is, maar dat hier ook gewoon klanken uit buitenlandse talen in kunnen zitten. Hierna doe je de volgende opdrachten.
v  Gedachtesprong op woorden: Start met één woord, de kinderen associëren steeds verder op het laatstgenoemde woord. Bv. Stoel-tafel; tafel-eten; eten-honger; honger-buikpijn; buikpijn-ziek; ziek-ziekenhuis enzovoort.
v  De kinderen doen dit nu nog een keer, maar dan in een zelf verzonnen taal. Je laat de kinderen natuurlijk wel eerst zien, wat je hiermee bedoeld. Je geeft zelf dus even een voorbeeld. Je zorgt er hierbij voor, dat je goed op je mimiek let, zodat de kinderen zien wat voor gevoel je hebt tijdens dit verhaal.

Instructie + Kern= +/- 40 min.
Je vertelt de leerlingen dat ze nu nog wat opdrachten gaan doen in jabbertaal en dat ze vooral goed op hun mimiek moeten letten, zodat de persoon tegenover zich een beetje begrijpt waarover het verhaal gaat.
v  De leerlingen staan tegenover elkaar en zeggen steeds na elkaar iets in jabbertaal. Ze reageren dus op elkaar, terwijl ze eigenlijk niet weten waar het over gaat. (daarom is de mimiek hier zo belangrijk) Je vraagt een van de groepjes, of zij misschien willen laten zien waar hun gesprek over ging.
v  Daarna gaan ze weer in een kring staan en vertel je ze dat ze samen een lied uit gaan zoeken en daarna ook gaan zingen in de jabbertaal. Dit is natuurlijk een lied dat iedereen kent. Ieder kind zingt dus eigenlijk in zijn eigen jabbertaal, dus je krijgt verschillende taaltjes door elkaar. De leerlingen gaan dit in groepjes doen. Ieder groepje zoekt een plekje in de ruimte op en oefent zijn eigen liedje in jabbertaal. Daarna worden alle liedjes voor de klas gezongen en wordt er door de rest van de klas geraden, om welk liedje het ging. Er wordt natuurlijk pas wat gezegd, wanneer het groepje helemaal klaar is met zingen. Het groepje zegt vervolgens of het goed geraden is of niet.

Afsluiting= +/-10 min.
Je vertelt een verhaal in jabbertaal en steeds speelt een van de kinderen de tolk. Steeds als jij wat hebt verteld vertaalt de tolk wat er is gezegd. Ieder kind komt hier weer aan bod. Zo komt er een grappig verhaal tot stand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten